Gå tillbaka till: Sök/Stiftelseinformation

Information om vald stiftelse
Stiftelsenamn: Solweig och Torsten Lundmarks stiftelse, MAS
Organisationsnummer: 846006-2717
c/o Adress: Skandikon Administration AB
Adress: Amiralsgatan 17
Postnummer: 211 55
Ort: Malmö
Telefonnummer: 0771-58 00 00
Fax: 08-508 913 49
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Skåne län
Län: Skåne län
Säte: Malmö
Ändamål: Stiftelsens ändamål är att använda avkastningen för hjälp åt psykiskt sjuka, som genom sjukdomen kommit i ekonomiskt trångmål. Dock får understöd icke lämnas till sådan eller sådana personer som missbrukat alkohol.
År: 2013
Tillgångar: 3.061.882 kr